Personvernerklæring

GSfoto.no’s personvernerklæring
Denne personvernerklæringen forteller om hvordan GS Foto AS samler inn og bruker personopplysninger.

Vi samler ikke inn noen personopplysninger, som navn epostadresse eller lignende.
Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på gsfoto.no
Webredaktøren har det daglige ansvaret for GS Foto AS’s behandlinger av personopplysninger på gsfoto.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Troll Media er gsfoto.no’s databehandler, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet . Troll Media er vår driftsleverandør for gsfoto.no.

Opplysninger som samles inn (Google Analytics) i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Troll Media som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom GS Foto AS og Troll Media regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstatistikk
Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted.

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på gsfoto.no:

Analyseverktøyet Google Analytics plasserer informasjonskapsler på din maskin. Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn statistikk, og slettes etter 90 dager. Du kan lese mer om nettstatistikk over.

Personvernerklæring

GSfoto.no’s personvernerklæring
Denne personvernerklæringen forteller om hvordan GS Foto AS samler inn og bruker personopplysninger.

Vi samler ikke inn noen personopplysninger, som navn epostadresse eller lignende.
Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på gsfoto.no
Webredaktøren har det daglige ansvaret for GS Foto AS’s behandlinger av personopplysninger på gsfoto.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Troll Media er gsfoto.no’s databehandler, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet . Troll Media er vår driftsleverandør for gsfoto.no.

Opplysninger som samles inn (Google Analytics) i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Troll Media som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom GS Foto AS og Troll Media regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstatistikk
Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted.

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på gsfoto.no:

Analyseverktøyet Google Analytics plasserer informasjonskapsler på din maskin. Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn statistikk, og slettes etter 90 dager. Du kan lese mer om nettstatistikk over.

Reklame